Kachels en
schouwen

Kachels en
schouwen

Onderhoud van schouw of kachel

Het onderhoud van uw schoorsteen is belangrijk, er kunnen diverse redenen zijn waardoor de schoorsteen vervuild raakt, zowel bij stoken op een vaste brandstof, gas of stookolie. Het is verplicht om periodiek uw schoorsteen door een specialist te laten reinigen, dit zijn de diensten die bij reiniging van de schoorsteen van toepassing zijn:

Tuberen van rookgaskanalen

Men kan een schoorsteen verbeteren door er een tubering in aan te brengen. Deze voering heeft tot doel de rookgassen in de schoorsteen minder te laten afkoelen. De sectie van de tubering moet worden gekozen in functie van de aan te sluiten ketel. De diameter van uitlaat van de ketel is maatgevend. Men mag nooit een tubering voorzien kleiner dan de uitlaat van de ketel.

Plaatsen van kachels

Ook voor het plaatsen van een nieuwe kachel kan u terecht bij RoofAlert.